Kültürel varlıkların kimliğimiz ve belleğimiz, doğal varlıkların yaşamın kendisi, ekosistemin yaşamın güvencesi olduğu,  doğayla barış olmadan barış içinde bir yaşam kurulamayacağı bilinci ile biraraya gelen demokratik kurum, örgüt ve bireyler olarak bizler; Karşı Forum bileşenleri olarak yaşamı korumaya kararlıyız. 

Karşı Forum bileşenleri olarak savaşlara, katliamlara, ayrımcılıklara, başta kapitalizm olmak üzere insan merkeziyetçi sömürülere; bu konularda devletlerle uluslararası örgütlerin karar ve uygulamalarına karşı yaşam hakkını, canlı ve cansız tüm varlıklar için savunuyoruz. 

Şartlar ne olursa olsun, bizler; bilime ve tanıklıklara dayalı bilgi üreterek toplumsal dayanışma ruhuyla, kolektif ve hiyerarşisiz bir biçimde yaşam hakkını korumak, kültürel değerler ve doğal varlıklar için mücadele etmeyi, bilgilerimizi ortaklaştırmayı, paylaşmayı sürdürecek, birlikteliğimizi büyüteceğiz.